Tekening bestellen

Wilt u in bezit komen van een humoristische tekening (cartoon) waarbij de persoon of personen ook nog duidelijk te herkennen zijn? Volg dan de onderstaande stappen:

1. Stuur per email (info@cartoonstudiootje.nl) één of meerdere foto’s van de persoon(en) die u getekend wilt hebben. Zie eventueel foto insturen voor richtlijnen waaraan een foto moet voldoen.

2. Geef aan wat u graag getekend zou willen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zijn of haar werk, hobbie’s, eventuele bepaalde karaktertrekken etc. Geef ook aan of u de tekening digitaal of op papier wilt ontvangen.

3 U ontvangt een prijsopgave per mail. Indien u akkoord ben maakt u het afgesproken bedrag over.

4. Na ontvangst van het overeengekomen bedrag start het tekenen. Er kan eventueel tussentijds een schets worden verstuurd zodat u nog in de gelegenheid bent om aanvullingen of wijzigingen aan te geven.

5. De definitieve tekening wordt uitgewerkt en verstuurd. Per mail of via post.nl.